Загорска медия / Zagorska media from Transformatori.net on Vimeo.

               logo zagorka zelen fond_positive_Pantone_small

„ЗаГорска Медия“

финансиран от дарителска програма „Загорка Зелен Фонд“

„ЗаГорска Медия“ е експериментален проект, който има за цел да предостави на неправителствени организации и граждански сдружения възможност за интерактивна и нискобюджетна комуникация с публиката. Проектът бе изпълнен  в периода ноември– декември 2013 година  на ключови места в град Стара Загора с финансовата подкрепа на „Загорка Зелен Фонд“ 2013.

Проектът „ЗаГорска Медия“е финансиран от „Загорка Зелен Фонд“2013 и в неговите рамки бяха монтирани 4 медийни точки, чрез които неправителствени и граждански организации в областта на екологията да популяризират своите инициативи. Медийната точка представлява лампа-проектор, чиято светлина и изображение се прожектирани върху земята или фасада на сграда / съоръжение. Неправителственият сектор като цяло разполага с ограничен ресурс за популяризиране на своята дейност. В същото време външната реклама в градовете е скъпа, природо несъобразна и естетически неприемлива. Винили и плакати се произвеждат в големи количества, замърсявайки градската среда естетически и физически, без отношение към използваните ресурси. „ЗаГорска Медия“ дава възможност да се провокира ново отношение към рекламата и комуникацията в градска среда с възможно най-нисък екологичен отпечатък. „ЗаГорска Медия“ е продължение на мащабния и дългосрочен проект „Градска медия за култура“ (за повече информация – тук) за иновативна промяна на медийните средства за реклама в градска среда. За изработката на медийните съоръжения бяха използвани инструменти на Bosch, както и Smart Fab Lab “Лаборатория за градски дизайн” към Университета по архитектура, строителство и геодезия, София.

Проектът се реализира в партньорство с община Стара Загора.

Следете ни и във facebook на: https://www.facebook.com/transformatori