Площадка за Забравени Игри
Parcul Albastro (Синият Парк)
СМЕН – Работилница за читалище “Иван Вазов”
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕЧТИ
Истории в табелки
Трансформатори @ TEDxBG 2014
Мобилна кухня
Акция Спирка Опълченска
HTC – Еволюция на дизайна
Акция Дом за деца Славейков
Пейка ТРЪБ-КА
„Нов Живот“ за Детски кът
ТРАФОГРАФ
Let`s colour project
PARK(ing) DAY
Маса Хора
Спирка Шинков
home less is more
Паркирай на зелено
Архитекти на сергия