Спорт за всички!

спорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всичкиспорт за всички

Акция за осмислянето на асфалтирания двор на социален и младежки център “Св Костантин” и превръщането му в поле за игри и комуникация.
Фондация „Конкордия” , която се грижи и управлява дома, ни покани да разчертаем поле за игра на волейбол и баскетбол.
Вдъхновени от силата на спорта да социализира и премахва всякакви граници в общуването на най-различни групи хора, решихме да усложним задачата и с предоставените материали изписахме целия двор.
Под жарките лъчи на слънцето и с помощта на 2-3 доброволци от социалния център успяхме в рамките на един съботен ден да изчертаем и изрисуваме: комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, игра Не-се-сърди-човече в човешки мащаб, две маркирани паркоместа, шах-та за шах и няколко рисунки по асфалта.
В акцията участваха:
Августина Велева/Ани Калинова/Ели Чакърова/Мартин Ангелов/Валери Гюров/Тодор Атанасов/Делчо Делчев и приятели от дома.