www.sharedspaces.transformatori.net

Ако имате идея за място за споделяне на открито или стопанисвано от вас работно и презентационно пространство….