РеВИЗИЯ: временни аудиовизуални намеси в проблемни градски места

3d_mapping_web

Ето и цялото представление на този линк

За проекта
“РеВИЗИЯ” е инициатива на “Трансформатори” за временни и артистични трансформации на провокиращи градски места, тяхното преосмисляне и пренасяне в съвременността. В това издание фокусът е върху паметниците в града – места на споделени духовни и културни ценности. Те въздействат и отправят послания към поколенията, а същевременно са генератор на емоции, естетика и социални взаимодействия. Вярвайки, че съвременно отношение се демонстрира чрез съвременни изразни средства, екипът ни организира конкурс и творческа работилница за видео-прожектиране върху паметника “1300г. България”, използвайки повърхността му като сцена за новаторско творческо мислене.

Събитие в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

УЧАСТНИЦИ:
Одобрените от менторския екип участници в творческата работилница са:
Таня Михайлова – ПАМетник или безПАМЕТник
Мариана Сърбова – Паметта на паметниците
Яна Меламед, Драгомир Йорданов – Де’моде
Александър Тодоров, Веселин Веселинов, Мария Димитрова, Никола Николов – Да обединим нашите мечти
Мартин Евлогиев, Людмила Евлогиева – ОТ РАЗРУШЕНИЕ КЪМТВОРЧЕСТВО И СЪЗИДАНИЕ
Бойка Шпан, Антони Стоев – Небето и земята
Камелия Белинчева – Птици
Борислав Григоров – Steam Factory
Радослав Георгиев – pART OF THE HEART

Условия за участие
Участниците в конкурса трябва да изпратят на workshop@transformatori.net до 24.00 часа на 06.10.2013 г. :
- Синопсис за видео-клип – текст от половин до една машинописна страница (1800знака), съдържащ: име на проекта; кратко описание на идеята и концепция как тя ще бъде представена върху паметника; име на участника /членовете на екипа/;
- CV на автора или членовете на екипа;
- По желание – визуални материали, подкрепящи идеите на участника/екипа, независимо от степента на завършеност.
В конкурса може да участват индивидуални артисти/автори, както и екипи от неограничен брой членове. Кандидатите трябва да умеят да използват програми за видео-монтаж и визуализиране на работни и финални видео клипове.

Насоки за работа и критерии за подбор
Менторският екип/журито ще селектира първоначално предложенията за участие в творческата работилница(виж “Условия за участие”) и финалните видео-клипове, които ще се прожектират. Те трябва да впечатляват със:
- Оригиналност на идеята;
- Запомнящо се и въздействащо послание;
- Отношение към историческия и/или пространствен контекст;
- Технически качество на презентация на идеята/видео-клипа;
Няма да бъдат толерирани участници, в чийто концепции и реализации, преди и повреме на работилницата се съдържат лога/марки с цел реклама, както и ксенофобски, и расистки внушения.
Работен език по време на работилницата е български. В клиповете на участниците може да се използват други езици, когато това е част от концепцията.

Награда
Избраните за участние в творческата работилницата, ще имат възможността, с помощта на менторския и технически екип, да изработят видео-клипове, които след финална селекция ще бъдат излъчени като 3Д мапинг прожекция върху паметника 1300 години България пред НДК. Предвиждат се и поощрителни награди.

Права
Участниците в конкурса и творческата работилница са носители на авторското право на изработените творчески продукти. Организаторите могат да използват творбите с цел популяризиране на проекта в медийни изяви, на сайта на сдружението, други пост-продукционни материали и клипове като упоменават участниците в работилницата, когато и както е възможно.

Менторски екип и жури на конкурса
Менторите (членовете на журито) са експерти в различни области – съвременни визуални и дигитални изкуства, скулптура, антропология, дизайн и архитектура. Тяхната роля е да селектират участниците в творческата работилница, да ги провокират и обогатят идеите им чрез взаимодействие в дискусионните работните срещи в “Лаборатория за градски дизайн” – работилницата на “Трансформатори” в задния двор на УАСГ. Менторите ще бъдат ангажирани с финалния подбор и качеството на видео-клиповете за 3Д мапинг прожекцията.

Членове на менторския екип и жури на конкурса за участници:
- Elektrick.Me /Стоян Стоянов, Георги Христов и Владимир Грънчаров/ – ръководители на творческата работилница, facebook.com/Elektrick.me, youtube.com/user/ElektrickMe
- Димитър Караниколов, meshroom.com
- Рене Беекман, www.raakvlak.net
- проф. Валентин Старчев, скулптор, автор на паметник “1300 години България”
- Лъчезар Бояджиев, съвременен артист
- Агитпроп, Мартичка Божилова, facebook.com/agitpropcompany
- Мартин Ангелов, сдружение “Трансформатори”

Приложения
- снимки на паметника 1300г. България;
- план на обекта и позиции на прожекторите;
- маски на повърхностите за прожектиране.
Файловете за участие можете да изтеглите от тук

Програма
16.09.2013г. – Обявяване на конкурс за участие в творческа работилница.
20.09.2013г. – Обявяване на менторски екип и жури на конкурса за участници.
26.09.2013г. – Срок за задаване на въпроси.
30.09.2013г. – Срок за отговаряне на въпроси.
06.10.2013г., 24.00 часа – Срок за предаване на предложения за участие в творческата работилница.
10.10.2013г. – Срок за избиране, обявяване на участници и програма на творческата работилница.
10.10.2013г. – 14.10.2013г. – Предварителна самостоятелна подготовка за творческата работилница;
14.10.2013г. – 20.10.2013г. – Провеждане на творческа работилница.
21.10.2013г. – 27.10.2013г. – Финална самостоятелна работа и завършване на видео-клиповете.
27.10.2013г. – Срок за предаване на видео-клипове и финална селекция.
28.10.2013г. – Технически тестове.
01.11.2013г. – 3Д мапинг представление – резултат от творческата работилница.
Следете за промени и актуализации тук

Партньори
Проект “РеВИЗИЯ” на сдружение “Трансфораматори” е реалзиран с помощта на програма “Култура” на Столична Община, в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Организационни партньори:
Elektrick.Me – ръководители на творческата работилница
proTechnica EVENT – техническо изпълнение на проекта;
Summer scene “One More Кино” – място за дебати и презентации повреме на работилницата
„Изследователски център по социални науки”, Софийски университет, Семинар БГ
Университет по архитектура, строителство и геодезия – “Лаборатория за градски дизайн” на Архитектурен факултет и сдружение “Трансформатори”;

Медийни партньори:
Streamer.bg – директно видео излъчване на 3Д мапинг прожекцията
в.АНОНС
БНТ
радио ФМ+

Въпроси/отговори
Въпроси и мнения изпращайте на workshop@transformatori.net до 26.09.2013г.
Отговорите ще бъдат публикувани тук до 30.09.2013г.

Партньори

Druck

lso

elektricklogoo

proTechnica EVENT

streamer_logo_new

995967_563513327023025_751550208_n