ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 05.03.2013 г. , вторник, от 16 ч., в залата на Лабораторията за градски дизайн на ул. Хр. Смирненски 1 ( зад сградата на УАСГ) ще се проведе годишно отчетно-изборно Общо събрание със следния Дневен ред:

1. Представяне на програмен план за развитие на Сдружението за периода 2013-2019 г.
2. Представяне на годишен финансов и съдържателен отчет за изминалата 2012 г.
3. Представяне на постъпили молби за членство в организацията и избор на нови членове на Сдружението
4. Обсъждане на промени в устава на организацията
5.  Избор на нов управителен съвет

От УС на Сдружение ТРАНСФОРМАТОРИ