Докторантите при УАСГ – София и Сдружение “Трансформатори” организират отворен семинар. На всяка среща от семинара докторанти ще представят  своите дисертационни трудове. Те ще споделят начина си на работа; проблемите, с които са се сблъскали при разработката; резултатите си и тяхното възможно приложение.

Първата цел на семинара е споделянето на опит и получаването на обратна връзка от колеги в методическите и изследователски аспекти на труда.
Втората цел е популяризирането на изследователските теми на докторантите и техния принос към съответните научни области.

Семинарът се провежда в Лаборатория за градски дизайн и изследвания. Ако имате желание да се присъедините, заповядайте, а за да участвате с презентация, пишете на инж. Константин Велинов (konstantin.velinov@abv.bg) или посетете https://www.facebook.com/groups/311841068947805/

На 25.06.13 обща презентация ще направят докторантите инж. Албена Апостолова от катедра „Строителни материали и изолации“ и инж. Васил Коларов от катедра „Масивни конструкции“ на тема „Приложение на съвременни композитни материали в строителните конструкции“.

….

Минали събития:

На 11.06.13 инж. Александър Савов от катедра “Масивни конструкции” на Строителния факултет към УАСГ-София говори за дисертационния си труд на тема “Интегрални мостове – изследване на възела устой – връхна конструкция”.

На 21.05.13 арх Ваня Драганова разказа за “Проблемите на архитектурния детайл в пасивните сгради.”

На 07.05.13 арх. Ана Сенкова говори на тема “Пространствена организация на училищната среда според съвременните концепции за образование.”

IMG_0657

На 16.04 арх. Димитър Механджиев разказа за опита си в лекция-дискусия “Практически съвети за вашата дисертация“.

IMG_0598