На 23 Юли се проведе отворен семинар, в който се разискваше темата за ЗУТ- проблеми, предизвикани от последните промени ( непрозрачността на процеса на одобряване на инвестиционни проекти в общините); проблеми със защита на околната среда, както и някои успехи на Александър Дунчев и Свилен Овчаров, свързани с обжалването на спорни устройствени планове в защитени територии. Семинарът беше открит със разяснение от Александър Дунчев (ландшафтен и горски експерт, WWF) за ситуациите, пред които ни поставя този закон- изсичане на множество гори, и застрояване на територии, които би трябвало да бъдат защитени. Последва и разглеждане на въпроса, но от правна гледна точка, представена от адв. Свилен Овчаров (зелените адвокати). Разяснен беше въпроса за правата, които ни дава ЗУТ или по-точно за правата, които нямаме, когато се строи около нас. Зароди се и дискусия относно някои частни случаи, която доведе и до спорни мнения. По-късно последва и арх. Мартин Микуш (урбанист и архитект), който даде примери от света със прилагането на закони като ЗУТ, но съставени по-добре и работещи в полза на на хората, които са засегнати от строителство в близост.Особен интерес на семинара са гледните точки на външни за архитектурата и урбанизма специалисти.