Галерия от работилницата по акустика. Лектор: инж. Ивайло Христев – Стивокс

С подкрепата на компания за изолационни материали DECIBEL