На 18.06.2013 от 17:30(!) Снежина Алексиева и Павел Цочев ще изнесат отворена презентация на тема ” Приложението на нанотехнологиите в съвременната архитектура” в Лаба. Заповядайте!

fly flyer