Комунархия

Добре дошли “Комунархия”! Сдружение “Трансформатори” и архитектурно бюро “de+ge” ви канят да вземете участие в 4-дневна творческа работилница “Комунархия” от 18 до 21 октомври. Събитието е част от “Седмица на архиртектурата_София_2010

“Комунархия” е утопичен свят, в който “комунизъм” и “анархия” съжетелстват заедно.

Идеята е изследването на една реалност, в която се сблъскват два радикално противоположни мирогледа: от една страна, избледнелият идеал за колективно съзнание, а от друга, реалността на изразения до крайност индивидуализъм.

Целта е не само създаването на функционалн и естетически идейни концепции, но и реализирането на конкретни творчески намеси. допринасящи за един по-удобен и по-артистичен жилищен комплекс. Комунархия Workshop залага на силата на конкретното действие, малката стъпка, която дава видим резултат.

Мястото е „живописният” софийски квартал на име Дружба 1.

Още за събитието на този адрес