FORi 3.0

56897_112341

Сдружение Трансформатори и Фондът за иновации в културата представят:
Интерактвината мулти-медийна прожекционна лампа за градска среда
FORi 3.0 (FOR information)!

FORi 3.0 е интерактивна мулти-медийна прожекционна лампа за алтернативна реклама на културни проекти и събития в градска и паркова среда. За разлика от конвеционалната реклама, FORi 3.0 предоставя възможност да прожектира видео клипове и изображения на всевъзможни повърхности – настилки, фасади, обекти – като по този начин разграничава култураната от търговската реклама чрез дизайн и технология.

fori_3.0_gif

FORi 3.0 (FOR information) е интерактивна медийна инсталация за реклама на културни проекти и събития в градска и паркова среда. Възможностите, които предоставя превръщат FORi от привидно рекламно съоръжение в инструмент за игра и социални взаимодействия в града.

Алтернатива на конвеционалната реклама, FORi 3.0 предоставя възможност да прожектира видео клипове на всевъзможни повърхности – настилки, фасади, обекти – като по този начин разграничава култураната от търговската реклама чрез дизайн и технология.

FORi 3.0 цели да допринесе за разпознаваемостта на културния сектор в гъсто населения град, чрез иновативност, интерактивност и приспособимост към постоянно променящата се среда.

FORi 3.0:
– излъчва предварително заредени видеа и аудио-анонси с актуална информация за културни събития в столицата;
– реагира интерактивно със зрителите за превключване между отделните клипове;
– възможност за прожектиране на еднократно предложен от конкретния потребител видеоклип, зареден чрез обикновена смартфон платформа и локалната мрежа в реално време.

Разработването на медийната прожекционна лампа е процес, който еволюира постепенно в лабораторията на сдружение Трансформатори през периода 2013-2014. Прототипи и различни версии на медийната лампа са тествани в София, Стара Загора и Пловдив, с подкрепата съответно на програма “Европа” на Столична община, Загорка Зелен Фонд и Фондация Америка за България.

В настоящия етап, проектът е подпомогнат от Фонда за иновации в културата, със заявката FORi да се мултиплицира и превърне във важен информационен канал за популяризиране на културните събития в столицата ни, чрез настилките и фасадите на града оживяват.

alll_logo