FORI 2.0 е последовател на предишни 2 прототипа за прожекционна лампа, които сдружение Трансформатори изработи през 2012 – Градска медия за култура и 2013 година – Загорска медия за култура.

Прототипът бе разработен за участие в Нощта на музеите и галериите в Пловдив 2014, като този път предизвикателството беше лампата да бъде изцяло независима. Разработката включва метален корпус, в който е интегрирана необходимата техника и захранване. Лампата става елемент от градската среда, който служи и като място за сядане. Конструкцията е затежнена от светещ в тъмното резервоар за вода. Съдържанието за прожектиране може да бъде избирано от ползвателите посредством сензори за контрол.

FORI 2.0 е разработен в рамките на прототипираща работилница в рамките на проекта „Лаборатория за градски дизайн“, финансиран от фондация „Америка за България“ и с участието на Марин Кафеджийски и Петко Кафеджийски.


width=”800″ height=”449″ />