ФАКУЛТЕТ ЗА МЕЧТИ

„Факултет за Мечти“ е пространство за игра, творчески занимания и изяви за деца реализиран в квартал „Факултета“ – най-голямото ромско гето в София. Проектът е разработен и реализиран от сдружение „Трансформатори“, за фондация „Здраве и Социално Развитие“ по инициатива на „Компот Колектив“.

Контекст
Най-голямото ромско гето в София е „Факултета“ – квартал с население около 50 000 души. Той е социално изолиран от града и в него се образуват затворени общества. Това рефлектира на градската среда, в която липсват основни елементи на обществените пространства – площади, градини и детски площадки.
Проектът предлага оформянето на пространство, което да отговори на нуждата от обществени места за игра на деца. Той е обогатен с образователно съдържание (б.а. предоставено от фондация „Здраве и Социално Развитие“) с цел разработване на устойчив модел за свободно обществено пространство в проблемни градски райони.

Инициатива
По време на работилница за комикси организирана от „Компот Колектив“, децата от квартал „Факултета“ изрисуват техните мечти. Най-голямата мечта описва дървена къщичка, в която децата да играят и творят (б.а. в квартал „Факултета“ няма място, където могат да играят деца).
С рисунките от работилницата е създадена малка книжка, която поставя началото на инициативата „Факултет за Мечти“. Следват изложба в галерия Credo Bonum, представяне на TEDx BG и разпространение на книжката в мрежата от книжарници. Това довежда до задържане на общественото внимание върху проблема и започване на кампания за набиране на средства. Множество дарения под формата на парични средства, строителни материали, услуги и повече от година благотворителен труд сбъдват мечтата на децата – къщичката за игра „Факултет за Мечти“.

Проект
„Факултет за Мечти“ е малка дървена къщичка – пространство за игра и творчески занимания за деца. Тя е разположена в задния двор на „Здравно-социален център за общностно развитие“ (кв. „Факултета“), където оформя кът за деца до живописна горичка. Прилепен към нея подиум служи като сцена и допълнително място за игра. Акцент е поставен върху връзката между процеса на игра и нейното представяне – фасадата зад подиума е отваряема откривайки изцяло вътрешното пространство.
Къщичката е третирана като свободно обществено пространство – тя не се заключва достъпът до нея не е ограничен. Самата тя е ажурна – ефект постигант от растера на модулна дървена конструкция покрита с прозрачен поликарбонат. По този начин всички занимания в нея са видими отдалеч. Тези пространствени механизми и режими за ползване целят да възпитат грижа и провокират отвавряне на социално изолираните ромски общества.

Социален Ефект
Основната цел на „Факултет за Мечти“ е да внесе социална промяна в общност с много проблеми. Този процес беше започнат още с изпълнението на проекта и продължава и сега:
– В процеса по построяване на къщичката бяха въвлечени жители от квартала, работещи в строителния бранш и други доброволци. Огромна помощ бе оказана и от местните деца и младежи, които с радост помагаха за монтажа, лакирането, почистването и декорацията.
– „Факултет за Мечти“ е припознат от местните и родители редовно водят децата си да играят в къщичката и пространството около нея. Мястото е със свободен достъп; къщичката не се заключва.
– Столична Община подкрепи „Факултет за Мечти“, като пространството около къщичката беше залесено и зацветено с тяхна помощ. Това е първата инициатива на Столична община по облагородяване и поддръжка на обществени пространства в квартал „Факултета“ от 2007 г.
– По инициатива на родители от квартала, фондация „Здраве и Социално Развитие“, „Компот Колектив“, сдружение „Трансформатори“ и Столична Община е започната работа по създаването на фонд за поддръжка на „Факултет за Мечти“ и бъдещи обществени пространства в ромските гета в София.

Проектът е осъществен благодарение на доброволчески труд и лични парични дарения със съдействието на Столична Община и финансовата подкрепа на Oak Foundation. Проектът е подпомогнат и от няколко щедри дарения на материали: плътен поликарбонат и ПВЦ сандвич плоскости от Туплекс; шперплат и МДФ от Лесоцентър; пълноцветен печат от Атия принт.