Title

По частна инициатива и след ударна намеса на Трансформатори, задният двор на СБХ на Шипка 6 заживя нов живот. Да, точно така, сградата на Шипка 6 има разкошен заден двор, който в продължение на повече от двадесет години е служил за склад на реликви и боклуци.
В същото време по настоящем дворът е част от търговската площ на СБХ, включващ малки търговски и складови помещения Поради изключително трудния достъп и занемареното му състояние, дворът на СБХ до скоро представляваше мъртва, загубена площ в идеалния център на София, напълно невидим за огромния поток от минувачи, но в същото време и с огромен потенциал за създаване на атрактивно общественодостъпно пространство. В следствие юридическа невъзможност за генерална промяна на функцията и облика, приоритет бе базисно временно облагородяване на дворното пространство.
Основна част от проекта e творческото оформление на остъклената част от южната фасада на СБХ. Целта е естетизиране на фасадата, по настоящем в доста неугледен вид. Проектът включва също и частично озеленяване, както и обособяване на входно пространство от към улица “Св. Климент Охридски”.
За целта използвахме стабилно количество боя, разнообразие от тревички и растения, както и 240 палети с фабричен номер 149. Палетите са импрегнирани с цел пожароустойчивост и са подредени по продължение на занемарената фасада.
От склад за боклуци и реликви, дворът се превърна в място за алтернативни културни мероприятия на открито.
ДворАрт или как се прави изкуство в задния двор…