Проектът “Съвременна градска археология” (Culturemap) представлява картографиране на местата за култура – съществуващи и потенциални – в Столична община.

Проектът е инициатива на фондация “София за Култура и Изкуство” , изпълнен съвместно със сдружение „Трансформатори“, с партньорското съдействие на Асоциация за Развитие на София , фондация „Бюро Култура”, Sofia Architecture Week, Streamer.bg и с финансовата помощ на Столична програма “Култура”. Проектът подкрепя кандидатурата на София за Европейска културна столица.

Културните индустрии изпитват остра нужда от пространства, в които да реализират своите дейности и проекти. В същото време обекти като читалища и училища не се използват адекватно, пустеят сгради, а липсата на стопанственост унищожава паметници на културата и други потенциални места.
В контекста на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, проектът е полезен със своята всеобхватност и наблюдателност, идентифицирайки местата за култура във всичките 24 района на Столична община, картотекирайки и поставяйки на карта както институционални културни обекти, така и потенциални и неподозирано привлекателни места.
Проектът разглежда обекти на науката и образованието, културни центрове, музеи, галерии, театри, кина, концертни зали, религиозни обекти, културни ценности, комерсиални обекти, работилници, открити пространства, паркове, спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и други.

Събраната информация е част от достъпна интерактивна платформа за съществуващи и потенциални културни места, дейности и практики под формата на интернет сайт. Уеб-базираната база данни и картографско представяне ще позволи проектът да се развива устойчиво във времето, добавяйки нови, актуализирайки и допълвайки вече идентифицираните обекти.

Повече на culturemap.net. За въпроси, предложения и препоръки ни пишете на: do@culturеmap.bg и update@culturemap.bg и на facebook: culturemap.bg