Работилницата Веловръз_01 за измисляне, изработване и монтиране на велостойки бе първата от серия студентски работилници, осъществени през 2014 с подкрепата на Фондация “Америка за България.

Тя е и част от нашата кампания за подпомагане на велосипедното движение в градовете чрез изграждане на адекватна вело-инфраструктура.
Първите ни стъпки са насочени към местата, на които си завързваме колелета – много често виждаме неподходящи модели велостойки, на неподходящи места, а в повечето случаи такива изцяло липсват.

Работилница Веловръз_01 си поставя 3 важни цели:
– Да се предложат съвременни и креативни решения за интегриран градски дизайн в областта на велосипедната инфраструктура;
– Да се провокират и улеснят гражданите да ползват ежедневно велосипеди като се подобри сигурността при паркирането им;
– Участниците да придобият умения за бързо прототипиране, работа в екип, работа с конкретен клиент и бюджет за изпълнение.

Изработените велостойки ще са в помощ на организации в културната, образователната и социалната сфери, които ще поемат разходите за материали.

Работилницата се провежда в рамките на “Лаборатория за градски дизайн” на сдружение “Трансформатори”, с подкрепата на УАСГ, Фондация “Америка за България”, SmartFabLab, BOSCH, Сдружение “Велоеволюция” и с участието на:

Маргарита Захариева
Сийка Митова
Анна Миткова
Ивона Иванова
Виктория Паева
Дарина Христова
Цветан Цеков
Боян Костадинов
Кръстьо Калъчев
Ивелина Киркова
Николай Петков