ТЕАТЪР НА УЛИЦАТА е акция за художествено трансформиране на 51 ревизионни табла по протежението на улица “Г.С.Раковски” в София. Акцията е осъществена по съвместна инициатива на Сдружение Трансформатори и оператор на електропреносна мрежа с подкрепата Столична Община. Целта на инициативата е да се облагородят и естетизират ревизионните табла като елементи от градската среда и посредством художествена намеса да допринесе за уникалния артистичен дух на улица „Раковски”, както и за красивия и европейски облик на София.

Таблата бяха изрисувани от:
Димитрий Ягодин
Ралица Керменлийска
Петя Боюкова
Sebastian Quick aka.Leon
Светлана Генчева
140ideas
Албена Баева
Венцислав Диков
Емануела Трифонова
Алекси Иванов
Марио Костов
Людмила Токин
Надежда Йорданова
Цветомир Павлов / Мартин Бакърджиев
Деси aka Dssy Mssy / Роси ака Shunzan
Евелина Англеова
Люси Цонкова
Марко Марков
Албена Цонева
Йоан Ценков / Атанас Николов
Петя Константинова
Кремена Чолакова
Борис Праматаров
Искрен Семков
Иво Възкресенов aka Vazkress
Христо Нейков аkа Hrustmo
Стефан Бояджиев aka goat

Видео : under 7 floor studio
Музика : dj darkstep

Тема на акцията
Театър на Улицата.
„Раковски” ни очарова с многобройни театрални зали и културни институции, галерии и арт дюкянчета.
Макар и разнолика, улицата е място от културната карта на София, утвърдено като “улицата с театрите”.
Театърът излиза на улицата и улицата се превръща в театър.
Изрисуваните табла оживяват в сцена за героите на града.
Изрисуваните табла пресъздават пиеси от градския живот.
Изрисуваните табла преразказват приказните истории на София.