Трафограф е експеримент в градска среда организиран съвместно с РЕАКТИВ … като за последно… на 20.12.2012.
Идеята бе за няколко часа да променим фасадите на един трафопост, да си поиграем с възприятието за пространство в сивия панелен пейзаж. За целта донесохме 3 проектора, 1 диапроектор, 1 таблет и 1 сензор за улавяне на движение. Както очаквахме температурата беше отрицателна, а настроението – положително.
Мястото е трафопост на ул. Х.К.Андерсен в Дружба 2, точно пред кварталния пазар.
Проектът Трафограф е изпълнен с финансовата подкрепа на програма Култура към СО.