По случай студентския празник 8 декември 2013 година Столична община и Асоциация за развитие на София иниицираха акция по обновяване на градското обзавеждане в парк „Студентски“ в Студентски град.
Помогнахме с избора на участници в тази акция, а самите ние предложихме и осъществихме идея за едрогабаритна пейка, изработена от две 6 метрови канализационни тръби.
Изборът на материал е от една страна намигване към текущия ремонт на парка, а от друга беше продиктуван от краткия срок и неблагоприятните условия за работа на терен. Решението е изключително просто и лесно за изработка, двете тръби са свързани посредством метална верига, а цялата композиция остава мобилна и може да бъде местена и преподреждана според нуждите на ползвателите.

ga1